Globes

Film van Nina de Vroome

NL

Deze essayistische natuurdocumentaire brengt de relaties tussen mensen, honingbijen en hun omgeving in kaart. Met een vergrootglas toont Nina de Vroome hoe een bij zich uit een minuscuul ei ontwikkelt en de wereld invliegt. De bij verzamelt nectar uit bloemen en vertelt erover aan andere bijen. Zo verzamelt een bijenkolonie verhalen over het landschap rondom. Bijen spelen ook een mythologische rol. In de Sloveense folklore werden bijenkasten bijvoorbeeld beschilderd met fabeltaferelen. Vandaag reizen imkers uit heel Amerika met hun bijen naar Californië. Aangezien wilde insecten niet kunnen overleven in een monocultuur, worden bijen als seizoenarbeiders ingezet om de gewassen te bestuiven. In een wereldeconomie waarin jaargetijden en contreien inwisselbaar zijn, dreigt de wereld rondom een bijenkast een egaal decor te worden. Aan de hand van ontmoetingen met mensen die een intieme band hebben met bijen, vertelt Globes een verhaal over de wereld waarin het allerkleinste steeds in relatie staat tot het allergrootste.

EN

This essayistic nature documentary maps out the relationships between people, honeybees and their environment. Through a magnifying glass, Nina de Vroome looks at how a bee develops from a minuscule egg and flies into the world. It gathers nectar from flowers and tells other bees about it. A bee colony is a collection of stories about the surrounding landscape. Bees play a mythological role, too. In Slovenian folklore, for example, beehives were painted with mythical scenes. Today, beekeepers from all over America take their bees to California. Since wild insects cannot survive in a monoculture, bees are deployed as seasonal workers to pollinate the crops. In a global economy with interchangeable seasons and regions, the world around a beehive is in danger of becoming a uniform décor. Based on encounters with people who have an intimate bond with bees, Globes tells a story about the world in which the smallest and the largest are closely connected.

A film by
Nina de Vroome
Producer
Lotte Van Craeynest
Cinematography
Nina de Vroome & Ruben Desiere
Editing
Dieter Diependaele
Sound recording
Ruben Desiere, Lennert de Taeye
Sound edit
Sabrina Calmels
Sound mix
Aline Gavroy
Animation
Mochi Motion
Status project
In postproduction
Foreseen release
2021
In Coproduction with
Sallie Gardner and Domm
With the support of 
The Flanders Audiovisual Fund (VAF), Tax Shelter of the Belgian Government, stad Gent