RICHARKEN 4+

Voorstelling van Simon D'Huyvetter

Richarken brengen we op locatie als buitenvoorstelling en in culturele centra als schoolvoorstelling.

"Richarken, manneken. Uw papa. De zwarte prins.

Hij is heengegaan.  Hij heeft zijn loodje gelegd.
In de eeuwige jachtvelden is hij nu.
Hij is gezwicht. Ten hemel opgestegen. Zijn kaarsje uitgeblazen.
Om zeep. Geen olie meer in zijn lampke. Hij ademt nie meer.
Achter 't hoekske verdwenen. Zo dood als een pier is hij.
Hij heeft den pijp aan Maarten gegeven.
Hij zal nooit, nooit, NOOIT geen commiskes niemeer doen.
Maar gij! Ge gaat al mogen doen wa ge wilt. Gij zijt den baas.
Van 't leger. Van alle grote mensen. En de dieren.
En ook van alle kinderen. En de meiskes. Hé?  "

Stel nu dat je koning wordt van alles en iedereen, hoe zou jij het er dan vanaf brengen?

Voor deze bewerking voor jongeren van Shakespeares "Richard II" regisseert Simon D'Huyvetter de krachtpaarden Mats Vandroogenbroeck, Michael Canto Minjauw en Bert Dobbelaere.
Richarken is een voorstelling die jongeren in aanraking brengt met het begrip ‘macht’.

PERS
*** Door de doldwaze grappen van het duo Dobbelaere-Canto Minjauw, hun liederen, hun geravot met wc-onstoppers, en postume rijmelarij aan het adres van Richarkens vader ("Hij dronk alle bieren, schoot fazanten en mieren) is Richarken is een prima schelmenstuk voor de kleinsten, dat bovendien ook ouders iets kan leren over hoe om te gaan met kinderen met een sterke eigen wil. Magali Degrande in het Nieuwsblad

Bekijk onze speellijst

Tekst en regie:  Simon D'Huyvetter 
Spel: Bert Dobbelaere, Michael Canto Minjauw en Mats Vandroogenbroeck
Kostuum: Jana Roos
Decor: Geertje Vangenechten en Dirk D'Huyvetter
Techniek: Niels Ieven

Een productie van Blauwhuis, in coproductie met Brugge Plus
Met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen